Hunden på logon är
Sph2 Tjh LPI LPII DkLPI DkLPII SUCh NUCh DkUCh NordUCh IntUCh KBHV-98 KLBCH BSG-2000 TyskCh Pasco de Berger DegasDigger

1/1-2012 SBK har köpt Aldurs Prov som komplement till SBK Tävling och det går nu under namnet SBK Prov. SBK kommer även att stå för supporten (och jag supportar supporten) och Aldurs bistår vid nyutveckling och uppdateringar.